Graiméar Meánscoile

Graiméar Meánscoile

€19.20

add to cart


Cúrsa Gramadaí do Mheánscoileanna. Tá an saothar seo dírithe go huile agus go hiomlán ar dhaltaí meánscoile ón gcéad bhliain ar aghaidh go dtí an séú bliain, ardleibhéal agus gnáthleibhéal.
The full Grammar Course for Secondary School -From 1st to 6th Year-Higher and Ordinary level.

First to Sixth Year

C J Fallon