Home About Us Office Supplies Art & Craft School Contact Us
My Account
Mata Meabhrach Rang 2

Mata Meabhrach Rang 2

Sa tsraith seo, Mata Meabhrach, tugtar deis do dhaltaí a dtuiscint ar choincheapa matamaitice a bhuanú agus a threisiú, trí thabhairt faoi chleachtaí meabhairuimhríochta. Clúdaítear cúig shnáithe an churaclaim sna cleachtaí seo.
Ag bun gach trialach, marcáladh an dalta an scór a aimsíodh sa triail sin. Ar chúl an leabhair, cuirtear Tábla Torthaí ar fáil inar féidir leis an dalta féin scóir a t(h)rialacha a thaifead. Ar an gcaoi seo, beidh dul chun cinn an dalta le feiceáil go soiléir.


Tell a Friend

Your Price: €4.50

Qty:


 

eCommerce by NitroSell. RMH by Positive System Solutions